Οι ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ είναι ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Δίπυλον. Οι παλαιοί χάρτες των Αθηνών διασώζουν μοναδικές αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες για τους λόφους των Μουσών, της Πνύκας και των Νυμφών. Αυτές οι πληροφορίες απεικονίζονται σε ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο που εμπλουτίζεται από εικονογραφικό υλικό.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://athenswesternhills.org/.

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Υλοποίηση webGIS: Γιώργος Παναγιωτόπουλος